Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2023

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the historical emissions of environmental pollutants from transport in the Netherlands. The…

Toegang voor iedereen?

Dit rapport presenteert de resultaten van de eerste fase van het PBL-project Bereikbaarheid, waarin we bereikbaarheidsindicatoren hebben ontwikkeld om op buurtniveau inzicht te geven in de toegang tot…

WLO 2024: Hoe combineren we de klimaattransitie in de mobiliteit met een bruikbare bandbreedte?

Het PBL werkt momenteel aan een nieuwe editie van de scenariostudie WLO (Welvaart en Leefomgeving) die in 2024 gepubliceerd zal worden, en die een belangrijke rol zal spelen in de ex-ante beoordeling…

Elektrisch rijden personenauto’s en logistiek: trends en impact op het elektriciteitssysteem

Het aantal elektrische auto’s in Nederland groeit snel. Daarmee groeit ook de vraag naar elektriciteit om deze auto’s te kunnen laden. Er bestaat een reële kans dat de laadinfrastructuur en de…

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale…

Reflectie op DKTI-evaluatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een evaluatie uitgevoerd van de DKTI-regeling (Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties). De DKTI-regeling is een middel van de overheid…

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2022

This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the historical emissions of environmental pollutants from transport in the Netherlands. The…
Rapport

Reflectie op de leefomgevingsthema's in het coalitieakkoord 2021-2025

Met het uitbrengen van deze reflectie deelt het PBL een aantal aandachtspunten die bij de uitwerking van het coalitieakkoord wat betreft de leefomgevingsopgaven van belang kunnen zijn. De punten zijn…

De ontwikkeling van een nieuw landelijk personenautoparkmodel

Op verzoek van het ministerie van IenW wordt een nieuw landelijk personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK). Met dit instrument kan op nationaal niveau de…

Verkenning stedelijk personenverkeer in Nederland

De afgelopen decennia is het aantal inwoners in steden sterk toegenomen. Dit biedt uitdagingen en kansen voor gestelde doelen zoals het verbeteren of in stand houden van de bereikbaarheid…