Modellen

16 resultaten gevonden

FAIR - Framework to Assess International Regimes for the differentiation of commitments

Het FAIR model is ontwikkeld voor de analyse van de milieueffectiviteit en kosten van scenario’s voor mondiaal klimaatbeleid. Het model kan ook worden gebruikt voor de analyse van de kort-termijn...

Hestia

Hestia is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving in Nederland. Het moet worden gezien als gereedschap om analyses, simulaties en scenario’s te maken voor de energietransitie in de...

IMAGE - Integrated Model to Assess the Global Environment

Het IMAGE model is ontwikkeld om verschillende aspecten van het broeikaseffect en mondiale klimaatverandering te simuleren. Input voor het model zijn regionale bevolkings-, welvaarts-, beleids- en...

KEV-onzekerheidsmodel

Het KEV-onzekerhedenmodel is een Monte-Carlo simulatiemodel dat onzekerheidsbandbreedtes oplevert rond de projectiewaarden voor de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen voor...

NEV-Rekensysteem

Het Nationale EnergieVerkenning RekenSysteem (NEV-RS) is een systeem dat de samenhang en communicatie tussen een verzameling modellen beheert die ontwikkeld zijn voor het maken van projecties voor het...

NEV-Rekensysteem - COMPETES

COMPETES is een model van de Europese elektriciteitsmarkt. Met het model worden de elektriciteitsproductie, elektriciteitsprijzen, handel in elektriciteit, welvaartseffecten en CO 2 -emissies berekend...

NEV-Rekensysteem - Energieprijzen

Om energieprijzen voor een breed scala aan sectoren binnen het NEV-rekensysteem op een consistente manier beschikbaar te maken wordt gebruik gemaakt van het energieprijzenmodel.

NEV-Rekensysteem - EVA

Het Elektriciteitsverbruik van Apparaten rekenmodel (EVA) heeft als doel het berekenen en analyseren van het elektriciteitsverbruik door apparaten en verlichting in woningen, voor het verleden en voor...

NEV-Rekensysteem - NOx model stationaire bronnen

Het doel van het NO x -model is om voor alle stationaire verbrandingsbronnen in Nederland de emissies van stikstofoxiden (NO x ) uit te rekenen. Het model kan de effecten berekenen van verschillende...

NEV-Rekensysteem - RESolve-E

RESolve-E simuleert voor toekomstige jaren het te verwachten investeringsgedrag van producenten van hernieuwbare energie onder invloed van beleid en energieprijzen. Het rekent per jaar de verwachte...