Publicaties

187 publicaties in het onderwerp 'Mobiliteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Het berekenen van bereikbaarheidsbaten

Afstemming van verstedelijkingsbeleid en mobiliteitsbeleid staat sinds enkele jaren hoog op de beleidsagenda. Zo heeft het Rijk in 2008 het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) vervangen door het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT),...

De elektrische auto: wie kan ermee uit de voeten?

Het kabinet heeft de ambitie dat er 1 miljoen elektrische auto’s in gebruik zijn in het jaar 2025. De gemiddelde Nederlandse automobilist staat echter nog erg terughoudend tegenover het kopen van elektrische auto’s. Belemmeringen om over te stappen op de elektrische auto zijn...

Samenvoeging of integratie?

Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn in 2011 voor het eerst de twee sterk samenhangende beleidsterreinen mobiliteit en ruimte in één nationale nota samengebracht.

Preserving panoramic views along motorways through policy

Motorway design is not merely a matter of pure functionalism. Naturally, its main purpose is to accommodate efficient transportation to and from a large number of places. However, aesthetic aspects and landscaping are historically also connected to infrastructure design....

Ex-ante evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De plannen van het kabinet-Rutte voor infrastructuur en ruimte zetten in op het versterken van de stedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Het Rijk wil daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders creëren en stelt dat een goede...

Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen

Om de sluipende toename van verkeersgeluid vanaf snelwegen en spoor tegen te gaan, is er een nieuw wetsvoorstel voor verkeersgeluid opgesteld. Deze nieuwe regelgeving werkt met 'geluidproductieplafonds'. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gekeken welke effecten met de...

Pagina's