Publicaties

165 publicaties in het onderwerp 'Mobiliteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Dimmen geluidplafonds verkeerslawaai?

Om de geluidsoverlast die het groeiende verkeer veroorzaakt aan banden te leggen wil het Rijk vanaf 2011 geluidplafonds langs rijkswegen en hoofdspoorwegen instellen. Eén miljoen huizen moeten zo beter beschermd worden tegen verkeerslawaai. Vooruitlopend op de...

NO2-aandachtspunten snelwegen in 2010 en 2015 in Nederland

Deze studie werd uitgevoerd op verzoek van het Ministerie VROM om meer inzicht te krijgen in hardnekkige knelpunten bij rijkswegen. Hoewel de studie is uitgevoerd in 2003 zijn de resultaten nog steeds actueel. De studie is uitgevoerd met een hoog en een laag emissiescenario....

Pagina's