Publicaties

192 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

A choice experiment on afv preferences of private car owners in The Netherlands

In this paper we aim to get insight into preferences of Dutch private car owners for alternative fuel vehicles (AFVs) and their characteristics. We perform a state-of-the-art conjoint analysis, based…

Een keuze-experiment naar de voorkeuren voor alternatief aangedreven auto's in Nederland

In deze paper probeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) inzicht te krijgen in de voorkeuren van Nederlandse particuliere autokopers voor alternatief aangedreven auto's (AFV's: Alternative…

The IMAGE Model Suite used for the OECD Environmental Outlook to 2050

In the Environmental Outlook to 2050 from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) a number of scenarios and projection are used which are calculated with the IMAGE model…

Europees modal shiftbeleid resulteert hoogstens in kleine vermindering CO2-uitstoot

De Europese Commissie wil de CO 2 -uitstoot van het verkeer verminderen. Naast het stellen van eisen aan voertuigen en brandstoffen is de inzet gericht op het beïnvloeden van de vervoerwijzekeuze…

Doet het kabinet de zuinige auto in de ban?

Het kabinet gaat de belastingkortingen voor zuinige auto’s aanpassen. Dit leidde vorig jaar tot enige commotie omdat de nieuwe plannen ongunstig zouden uitpakken voor de staatskas en voor het milieu…

Exploration of pathways towards a clean economy by 2050: How to realise a climate-neutral Netherlands

The Netherlands is capable of achieving an 80 percent reduction in greenhouse gas emissions by 2050. This is possible by implementing a mix of reduced energy demand, use of biomass, carbon capture and…

Het berekenen van bereikbaarheidsbaten

Afstemming van verstedelijkingsbeleid en mobiliteitsbeleid staat sinds enkele jaren hoog op de beleidsagenda. Zo heeft het Rijk in 2008 het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT)…

Beleid voor klimaat en hernieuwbare energie: op weg naar 2050

De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor is een (Europees) klimaatdoel voor 2030 én meer…

De elektrische auto: wie kan ermee uit de voeten?

Het kabinet heeft de ambitie dat er 1 miljoen elektrische auto’s in gebruik zijn in het jaar 2025. De gemiddelde Nederlandse automobilist staat echter nog erg terughoudend tegenover het kopen van…

Samenvoeging of integratie?

Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn in 2011 voor het eerst de twee sterk samenhangende beleidsterreinen mobiliteit en ruimte in één nationale nota samengebracht.