Publicaties

194 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Klimaatneutrale zeescheepvaart in 2050

De transitie naar een klimaatneutrale zeescheepvaart vereist een grote inzet van hernieuwbare brandstoffen. Welke brandstoffen dit zijn, valt nog niet te zeggen. De energietransitie in de…
containerschip

Klimaatneutraal wegverkeer in 2050

De transitie naar klimaatneutraal wegverkeer vereist een aanzienlijke versnelling van de adoptie van nulemissievoertuigen, inzet van hernieuwbare brandstoffen en verandering van gedrag. Ondanks dat…
Auto's in een file

Klimaatneutrale mobiliteit in 2050

De transitie naar een klimaatneutrale mobiliteit in en vanuit Nederland vereist een grote inzet van hernieuwbare brandstoffen. Om in 2050 klimaatneutraal te rijden, varen en vliegen moet het aanbod…
Afbeelding van een wereldbol met diverse vervoersmiddelen eromheen

Klimaatneutrale luchtvaart in 2050

Luchtvaart is verantwoordelijk voor een significant deel van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Het huidige Europese beleid stelt voor dat in 2050 70% van de getankte in Europa…

Klimaatneutrale binnenvaart in 2050

De binnenvaart staat aan het begin van een transitie naar klimaatneutraal. Momenteel worden er veel verschillende technologieën ontwikkeld, zoals batterij-elektrisch en waterstof. Deze oplossingen…
binnenvaartschip

Voortgang stikstofbronmaatregelen en verwachte effecten in 2030

Dit rapport is een achtergrondrapport bij het syntheserapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering . Dit achtergrondrapport beschrijft de voortgang van de…
Foto van een stal en zonnebloemen in het Montferland

Decarbonisation Paths for the Dutch Aviation Sector

Aviation accounts for a significant share of global greenhouse gas emissions. The Dutch aviation sector can be made CO 2 -neutral by 2050 if enough sustainable aviation fuels (SAFs) replace fossil jet…
Getekend vliegtuig op groene bladeren

SPARK: een nieuw landelijk personenautoparkmodel van PBL en RWS

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuw landelijk personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch…

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's 2023-2027

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Als nationaal instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte heeft het PBL alle politieke…

Startnotitie Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma's 2023

Op 22 november 2023 vinden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het PBL heeft politieke partijen aangeboden om hun verkiezingsprogramma’s te laten analyseren op effecten op de leefomgeving…