Publicaties

38 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Ex ante analyse Nationaal Programma Landelijk Gebied

In de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied schetsen de provincies de hoofdlijnen van hun aanpak van de beleidsopgaven in het landelijk gebied. Die programma’s bevatten perspectiefvolle maatregelen…
Drone opname van een landbouwgebied bij Genemuiden

Verkenning leren en evalueren transitie landelijk gebied

PBL, VU Athena en WUR bereiden op verzoek van de ministeries van LNV, IenW, BZK en het IPO, de UvW en de VNG een lerende evaluatie van de transitie van het landelijk gebied voor (LETLG). In deze…

Appetite for Change

In the new report “Appetite for Change” scientists provide a recipe to halve nitrogen pollution from food production in Europe. This pollution is caused by poor use of nitrogen, particularly in…

Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's 2023-2027

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Als nationaal instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte heeft het PBL alle politieke…

Less livestock in northwestern Europe?

Direct intervention in the size of livestock herds is not considered a main option in European agricultural policies nor in policy option studies. Nevertheless, livestock buyout schemes have been…

Startnotitie Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma's 2023

Op 22 november 2023 vinden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het PBL heeft politieke partijen aangeboden om hun verkiezingsprogramma’s te laten analyseren op effecten op de leefomgeving…

Lessen uit 10 jaar Natuurpact

De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan voorzien. De 80.000 ha nieuwe natuur in het Natuurnetwerk wordt niet volgens afspraak in 2027 gerealiseerd…

Startnotitie ex ante analyse NPLG en PPLG’s op hun bijdrage aan doelbereik

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn de provincies door het Rijk verzocht per 1 juli 2023 12 provinciale programma’s landelijk gebied (PPLG’s) op te stellen. Het PBL…

Reflectie op ‘In Beweging’, concept-Landbouwakkoord 2040

Op verzoek van de onderhandelende partijen van het Landbouwakkoord heeft het PBL een reflectie geschreven op het concept-Landbouwakkoord 2040 – de versie van 18 mei 2023. In deze reflectie constateert…

Stikstof- en natuuraanpak in Nederland: feiten, cijfers en consequenties voor de uitvoering van beleid

De stikstofcrisis speelt de afgelopen jaren een grote rol in Nederland en Vlaanderen. Het boek De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: richtlijnen voor een duurzame transitie onder redactie…