Sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving

De sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving legt zich toe op de analyse en evaluatie van beleid op de vier strategische thema’s van het PBL: klimaatverandering en energietransitie, circulaire economie, voedsel, landbouw en natuur in transformatie, stad en regio in ontwikkeling.

Een breed palet van kwantitatieve en kwalitatieve methoden wordt in de sector ontwikkeld en toegepast, waaronder participatieve evaluatie, economische modellering, scenario-ontwikkeling en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). In de integrale benadering komen milieu, economie en samenleving samen, evenals in verkenningen rond brede welvaart en sustainable development goals.

Om de betrouwbaarheid van zijn analyses te borgen werkt het PBL voortdurend aan de kwaliteit van de gebruikte data, modellen en methoden. De sector IBL draagt hieraan bij met expertise op het gebied van data science, computational modelling en visualisatie.

Contact

Rob Weterings

Sectorhoofd

Aartie Charan

Marijke Hofman

Managementassistent

Medewerkers

Marian Abels-van Overveld

Beeldredacteur

Bas Arts

Chief Scientist

Aldrik Bakema

Plaatsvervangend sectorhoofd

Ezra Berkhout

Wetenschappelijk onderzoeker Milieu en ontwikkeling

Arthur Beusen

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Filip de Blois

Beeldredacteur

Jetske Bouma

Senior wetenschappelijk onderzoeker Milieu econoom

Corjan Brink

Wetenschappelijk onderzoeker Milieu-economie

Hester Brink

Wetenschappelijk onderzoeker Onderzoeker circulaire economie

Aartie Charan

Jos Diederiks

Frank Dietz

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Alexandros Dimitropoulos

Wetenschappelijk onderzoeker

Eric Drissen

Jacqueline van Eijk

Onderzoeksmedewerker

Olav-Jan van Gerwen

Plaatsvervangend sectorhoofd

Aldert Hanemaaijer

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programma coordinator vergroening economie, eco-innovatie en circulaire economie

Bert Hof

Wetenschappelijk onderzoeker Projectleider MKBA

Marijke Hofman

Managementassistent

Nico Hoogervorst

Senior wetenschappelijk onderzoeker Beleidsevaluaties energietransitie

Hiddo Huitzing

Wetenschappelijk onderzoeker

Maikel Kishna

Wetenschappelijk onderzoeker

Julia Koch

Marjon Kooke

Onderzoeksmedewerker - Secretaris werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie

Eva Kunseler

Wetenschappelijk onderzoeker

Paul Lucas

Wetenschappelijk onderzoeker Duurzame ontwikkeling en internationaal klimaatbeleid

Astrid Martens

Wetenschappelijk onderzoeker

Sido Mylius

Senior wetenschappelijk onderzoeker adviseur Methodologie en Modelleringstechnieken

Pia Nabielek

Wetenschappelijk onderzoeker institutionele analyse leefomgevingsbeleid

Raymond de Niet

Coördinator beeldredactie

Durk Nijdam

Onderzoeksmedewerker

Jos Notenboom

Senior wetenschappelijk onderzoeker Energie- en klimaatbeleid EU en noordwest Europese landen

Nico Pieterse

Jarry Porsius

Anne Gerdien Prins

Wetenschappelijk onderzoeker

Gusta Renes

Melchert Reudink

Bart Rietveld

Senior adviseur informatievoorziening

Trudy Rood

Jan de Ruiter

Beeldredacteur

Kees Schotten

Wetenschappelijk onderzoeker

Johan van der Schuit

Daan in 't Veld

Wetenschappelijk onderzoeker Circulaire economie

Lisa Verwoerd

Hans Visser

Senior wetenschappelijk onderzoeker Statistische analyses

Herman Vollebergh

Rick de Vries

Onderzoeksmedewerker

Kees Vringer

Allard Warrink

Beeldredacteur

Rob Weterings

Sectorhoofd

Harry Wilting

Wetenschappelijk onderzoeker Milieu en Economie