Publicaties

79 publicaties in het onderwerp 'Circulaire economie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Het rebound-effect bij resource efficiency

Door efficiënter om te gaan met natuurlijke hulpbronnen kunnen de productie en het gebruik van goederen en diensten goedkoper worden, waardoor de vraag ernaar toeneemt. Dat kan de besparingen op energie en andere natuurlijke hulpbronnen deels weer teniet doen. Dit...

Vijfde Global Environment Outlook

'De wereld blijft doorrazen op een onduurzame route, ondanks meer dan 500 internationaal overeengekomen afspraken en doelen voor een duurzaam milieubeheer en een verbetering van het menselijk welzijn. Het is echter wel degelijk mogelijk om halverwege de 21e eeuw een set van...

Fifth Global Environment Outlook

'The world continues to speed down an unsustainable path despite over 500 internationally agreed goals and objectives to support the sustainable management of the environment and improve human wellbeing. However, meeting an ambitious set of sustainability targets by the...

EU Resource Efficiency perspectieven op wereldschaal

'Resource efficiency' is één van de ‘vlaggenschip’ projecten van de Europese Commissie. het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de verwachte ontwikkeling van vijf belangrijke aspecten hiervan op wereldschaal in kaart gebracht: energie, landgebruik, fosfor (voor kunstmest),...

Perspectief voor ontmoeting tussen wetenschap en beleid

Werk maken van duurzame verstedelijking vergt nieuwe planningspraktijken, waarin kleinere en grotere transformaties voorop staan. Belangrijke onderdelen van de nieuwe planningspraktijken zijn verrassende ontmoetingen organiseren, gezamenlijk feitenonderzoek doen en...

Schaarste in een zee van overvloed

De huidige hoge prijzen voor voedsel, olie en veel andere grondstoffen wijzen op toenemende schaarste. Die schaarste heeft weinig te maken met het opraken van voorraden. Vooral slecht functionerende markten en verkeerde beleidreacties spelen een belangrijke rol. Voor de...

Andere rol overheid nodig bij verduurzaming productketens?

Duurzaam geproduceerde goederen worden steeds populairder. Het aandeel van duurzame koffie en hout op de Nederlandse markt nadert de 50%. Met certificeringsystemen die de claim “duurzaam” waarborgen worden aan producenten in ontwikkelingslanden eisen gesteld op het gebied van...

Pagina's