Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Feiten en cijfers over Natuur, landschap en biodiversiteit

Favoriete plekken in buitengebieden in relatie tot ligging van natuurgebieden

Ruim 3000 Nederlanders in 6 regio’s is gevraagd om de meest aantrekkelijke, waardevolle, belangrijke plek met groen, natuur en/of water in Nederland aan te geven. Ruim 50% van de mensen heeft een natuurgebied op land als favoriete plek met water, groen of natuur. 15% geeft de voorkeur aan plekken in de grote wateren, zoals Waddenzee, Noordzee en IJsselmeer. 25% heeft een voorkeur voor een plek in het agrarische cultuurlandschap.

De DPSIR keten

DPSIR model helpt bij leggen relaties tussen milieudruk en biodiversiteit

Voor een goed begrip van oorzaken, gevolgen en ingrepen gebruikt het PBL de DPSIR-keten. Veranderingen in biodiversiteit worden veroorzaakt door een combinatie van de verschillende drukfactoren. Maatschappelijke krachten bepalen de sterkte hoogte van die drukfactoren ook en maatregelen van overheden kunnen deze beinvloedenen.

Het grootste deel van de geschikte landbouwgrond is al in gebruik

Grootste deel van geschikte landbouwgrond is al in gebruik

In veel gebieden is nog voldoende land beschikbaar voor uitbreiding van de landbouw, maar de voor landbouw geschikte grond is in 9 van de 10 regio’s al grotendeels in gebruik. China, Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben al meer dan 80% van de voor landbouw geschikte grond in gebruik.

Indicatoren Biodiversiteit

Omvang biodiversiteit

Aantalsontwikkeling van soortengroepen

Bedreiging biodiversiteit

Herstel biodiversiteit

Beschermde soorten

Soortbeschermingsplannen

Exoten

Plaagsoorten