Natuur, landschap en biodiversiteit

Het huidige Nederlandse landschap is grotendeels door mensenhanden gemaakt. Door veranderingen in landgebruik, zoals de toename van landbouw en verstedelijking, is er aanzienlijk minder natuurgebied dan eeuwen geleden. De laatste decennia wordt ook het agrarisch landschap minder biodivers.

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten. In evaluaties worden de voortgang en resultaten van het beleid geanalyseerd. In verkenningen brengt het PBL mogelijke toekomstige ontwikkelingen rond natuur, landschap en ecosysteemdiensten in beeld. Daarbij geeft het PBL opties voor het beleid om op ontwikkelingen in te spelen. Het gaat zowel om Nederlandse, Europese als mondiale studies.

Meer informatie

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor:

Nieuws

Hitte, droogte en wateroverlast: gevolgen klimaatverandering vragen om versneld beleid

Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven
Lees meer

Publicaties