Publicaties

5406 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Trends and geographic variation in adverse impacts of nitrogen use in Europe on human health, climate, and ecosystems: A review

This study assesses the effects of reactive nitrogen (N) pollution on human health, climate, and ecosystems in Europe from 1990 to 2019. It reports temporal and spatial variation in nitrogen-related…
Cows in the Vosges Mountains

Hoe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050?

Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050 (TVKN) onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om in 2050 een klimaatneutrale maatschappij te realiseren en hoe…
Rapport

Europese importheffing op CO2 effectief tegen weglek

In de studie “Europese importheffing op CO 2 effectief tegen weglek” concluderen PBL en CPB dat de Europese CO 2 -importheffing op producten van buiten de EU, die vanaf 2026 geleidelijk in werking zal…

Het Drieruimtenmodel

Ruimtelijke kwaliteit is een expliciete doelstelling van het ruimtelijkeordeningsbeleid van het Rijk. Ingrepen om opgaven zoals de energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie te realiseren zouden…
Het Drieruimtenmodel

Productie, import, transport en opslag van waterstof in Nederland

Dit achtergrondrapport bij de studie ‘Trajectverkenning klimaatneutraal 2050’ raamt de mogelijke beschikbaarheid van groene waterstof in de periode tot 2050. Groene waterstof – ook CO 2 -vrije…

Beschikbaarheid biogrondstoffen in Nederland en de Europese Unie

De duurzame productie van biogrondstoffen is een noodzakelijk onderdeel van een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze biogrondstoffen kunnen heel divers zijn van type, geografische oorsprong, en de…

Trajectverkenning klimaatneutraal 2050

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zijn forse veranderingen nodig in zowel de elektriciteits- en warmtevoorziening als de productie en het gebruik van brand- en grondstoffen. Dit betekent concreet…
Bewegwijzeringsbord

Vier trajecten naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Deze achtergrondstudie is onderdeel van het PBL-project ‘Trajectverkenning klimaatneutraal 2050’ (TVKN). TVKN onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om…

Trajecten naar een ‘klimaatneutrale’ landbouw, landgebruik en glastuinbouw in 2050

Zelfs na halvering van de veestapel en het toepassen van diverse technische- en managementmaatregelen blijft de Nederlandse landbouw in 2050 een bron van broeikasgassen. De uitstoot daalt wel met meer…
Zwart-bont vee in het Groene Hart (sfeerbeeld)

Trajecten naar een klimaatneutrale Nederlandse industrie met klimaatneutrale grondstoffen

In dit achtergronddocument, dat onderdeel is van de PBL-studie ‘Trajectverkenning Klimaatneutraal Nederland 2050’, worden drie trajecten beschreven richting een klimaatneutrale industrie. Ook worden…