Sector Klimaat, Lucht en Energie

De sector Klimaat, Lucht en Energie analyseert de gevolgen van klimaatverandering, luchtverontreiniging en energieschaarste voor de samenleving; hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau – nationaal, Europees en mondiaal – raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen en duidt de natuurwetenschappelijke, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen. Rekenmodellen en systeembenaderingen spelen een belangrijke rol in het werk van deze sector.

Contact

Pieter Boot

Sectorhoofd

Rishma Mahabier

Medewerkers

Maarten van den Berg

Harmen Sytze de Boer

Onderzoeksmedewerker met een focus op elektriciteitssystemen

Pieter Boot

Sectorhoofd

Anastasia Chranioti

Onderzoeksmedewerker Beleidsonderzoeker Regionale Energiestrategieën

Ioannis Dafnomilis

Anteneh Dagnachew

Wetenschappelijk onderzoeker

Dick van Dam

Onderzoeksmedewerker Energie- en klimaatbeleid

Bert Daniels

Jonathan Doelman

Wetenschappelijk onderzoeker Landgebruik en klimaat

Oreane Edelenbosch

Onderzoeksmedewerker Energie vraag transport, huishoudens diensten

Hans Eerens

Michel den Elzen

Senior wetenschappelijk onderzoeker Beleidsonderzoek klimaat

Hans Elzenga

Wetenschappelijk onderzoeker Beleidsonderzoeker klimaat en energie

David Gernaat

Onderzoeksmedewerker Global Environmental Change

Pieter Hammingh

Wetenschappelijk onderzoeker Klimaat, lucht en energie

Mathijs Harmsen

Wetenschappelijk onderzoeker Onderzoeker mondiale energietransitiescenarios

Michiel Hekkenberg

Andries Hof

Senior wetenschappelijk onderzoeker internationaal klimaatbeleid

Marit van Hout

Andrew Keys

Kees Klein Goldewijk

Wetenschappelijk onderzoeker

Robert Koelemeijer

Paul Koutstaal

Plaatsvervangend sectorhoofd

Joep Langeveld

Wetenschappelijk onderzoeker

Joana Latino Tavares

Sander Lensink

Rishma Mahabier

Marc Marsidi

Jan Matthijsen

Senior wetenschappelijk onderzoeker Klimaat, Luchtkwaliteit and Energie

Jelle van Minnen

Senior wetenschappelijk onderzoeker Klimaatverandering

Folckert van der Molen

Mike Muller

Jos Olivier

Senior wetenschappelijk onderzoeker Klimaat, Luchtkwaliteit en Energie

Rineke Oostenrijk

Onderzoeksmedewerker ICT

Ozge Ozdemir

Jeroen Peters

Iulia Pisca

Steven van Polen

Wetenschappelijk onderzoeker Toepassing en ontwikkeling van Vesta

Jan Ros

Senior wetenschappelijk onderzoeker Energiesysteem; energietransitie; biomassa

Koen Schoots

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Marc Schouten

Klara Schure

Wetenschappelijk onderzoeker

Winand Smeets

Heleen van Soest

Wetenschappelijk onderzoeker Internationaal klimaatbeleid

Elke Stehfest

Wetenschappelijk onderzoeker Integrated Assessment

Bart Strengers

Wetenschappelijk onderzoeker Global Change Modelling and Climate Communication

Kim Stutvoet- Mulder

Martine Uyterlinde

Plaatsvervangend sectorhoofd

Marianne van Zaanen-Taal

Paul Vethman

Cees Volkers

Lotte de Vos

Anneke Vries

Detlef van Vuuren

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Liesbeth de Waal

Ruud van den Wijngaart

Kaj-Ivar van der Wijst

Wetenschappelijk onderzoeker schade en impacts van klimaatverandering

Willem-Jan van Zeist

Wetenschappelijk onderzoeker Land Use and Climate