Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit

De sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit houdt zich bezig met de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland, met bijzondere aandacht voor het gebiedsgerichte beleid. Daarbij kijkt de sector vooral naar de samenhang in de ruimtelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor verschillende aspecten van de leefomgeving. Het gaat onder andere om de beleving van de omgeving, de gezondheid en veiligheid van bewoners, sociale cohesie in en economische vitaliteit van buurten, de energie-efficiëntie van de bebouwde omgeving en de bereikbaarheid van natuur en landschap. Daarnaast bestudeert de sector het beleid voor integrale ruimtelijke gebiedsontwikkeling, vooral het provinciale en het rijksbeleid.

Contact

Ton Dassen

Plaatsvervangend sectorhoofd
Pasfoto van Ton Dassen

Mariette Commadeur

Managementassistent
Pasfoto van Mariette Commadeur

Medewerkers

Claudia Basta

Onderzoeksmedewerker
Pasfoto van Claudia Basta

Bas van Bemmel

Wetenschappelijk onderzoeker Ruimtelijke analyse en Modellering
Pasfoto van Bas van Bemmel

Like Bijlsma

Pasfoto van Like Bijlsma

Wim Blom

Pasfoto van Wim Blom

Lia van den Broek

Wetenschappelijk onderzoeker onderzoeker in de ruimtelijke ordening
Pasfoto van Lia van den Broek

Edwin Buitelaar

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programmaleider Ruimtelijke Ontwikkeling
Pasfoto van Edwin Buitelaar

Mariette Commadeur

Managementassistent
Pasfoto van Mariette Commadeur

Ed Dammers

Senior wetenschappelijk onderzoeker Beleidsevaluatie en toekomstverkenning
Pasfoto van Ed Dammers

David Evers

Pasfoto van David Evers

David Hamers

Plaatsvervangend sectorhoofd
Pasfoto van David Hamers

Marc Hanou

Sectorhoofd
Pasfoto van Marc Hanou

Arjan Harbers

Wetenschappelijk onderzoeker Stedenbouw
Pasfoto van Arjan Harbers

Guus de Hollander

Senior wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Guus de Hollander

Anton van Hoorn

Pasfoto van Anton van Hoorn

Petra van der Kooij

Pasfoto van Petra van der Kooij

Rienk Kuiper

Pasfoto van Rienk Kuiper

Kersten Nabielek

Wetenschappelijk onderzoeker stad en regio – onderzoek en ontwerp
Pasfoto van Kersten Nabielek

Leo Pols

Senior wetenschappelijk onderzoeker Stedenbouwkundige
Pasfoto van Leo Pols

Bart Rijken

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Bart Rijken

Frank van Rijn

Wetenschappelijk onderzoeker Leefomgeving
Pasfoto van Frank van Rijn

Maarten van Schie

Onderzoeksmedewerker Ruimtelijke Processen & Modellering
Pasfoto van Maarten van Schie

Samantha Scholte

Joost Tennekes

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Joost Tennekes

Karel van Velze

Ries van der Wouden

Senior wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Ries van der Wouden