Sector Verstedelijking en Mobiliteit

In de sector Verstedelijking en Mobiliteit staan analyses, verkenningen en beleidsevaluaties centraal van verstedelijkingsprocessen en duurzame mobiliteit. De sector beoogt bij te dragen aan de oplossing van rijksbrede vraagstukken rondom wonen, werken en mobiliteit. Het gaat daarbij om duurzame verstedelijking, (internationale) bereikbaarheid, de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave, robuuste economische kennisnetwerken en duurzame transport en mobiliteit. Het onderzoek binnen deze sector richt zich in het bijzonder op analyses van ruimtelijke samenhangen op verschillende schaalniveaus. Daarbij worden demografische, ruimtelijke, economische en transportmodellen gebruikt en beheerd.

Contact

Femke Verwest

Sectorhoofd
Pasfoto van Femke Verwest

Anny van der Zee

Medewerkers

Hans van Amsterdam

Wetenschappelijk onderzoeker GIS
Pasfoto van Hans van Amsterdam

Jeroen Bastiaanssen

Dieuwert Blomjous

Marnix Breedijk

Pasfoto van Marnix Breedijk

Saskia van Broekhoven

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Saskia van Broekhoven

Jeroen Content

Femke Daalhuizen

Pasfoto van Femke Daalhuizen

Emil Evenhuis

Wetenschappelijk onderzoeker Ruimtelijke Economie
Pasfoto van Emil Evenhuis

Gerben Geilenkirchen

Pasfoto van Gerben Geilenkirchen

Jolien Groot

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Jolien Groot

Hans Hilbers

Senior wetenschappelijk onderzoeker Verkeer en vervoer
Pasfoto van Hans Hilbers

Maarten 't Hoen

Wetenschappelijk onderzoeker Verkeer en vervoer

Martijn van den Hurk

Trond Husby

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Trond Husby

Olga Ivanova

Senior wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Olga Ivanova

Andries de Jong

Senior wetenschappelijk onderzoeker Demografie en wonen
Pasfoto van Andries de Jong

Christian Lennartz

Wetenschappelijk onderzoeker Wooncluster
Pasfoto van Christian Lennartz

Dolly Loomans

Dorien Manting

Senior wetenschappelijk onderzoeker Verstedelijking en Mobiliteit
Pasfoto van Dorien  Manting

Jordy van Meerkerk

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Jordy van Meerkerk

Marieke Nauta

Jan Ritsema van Eck

Senior wetenschappelijk onderzoeker Verstedelijking en Mobiliteit
Pasfoto van Jan Ritsema van Eck

Frans Schilder

Senior wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Frans Schilder

Jan Schuur

Danielle Snellen

Plaatsvervangend sectorhoofd
Pasfoto van Danielle Snellen

Marieke van der Staak

Wetenschappelijk onderzoeker Wonen
Pasfoto van Marieke van der Staak

Mark Thissen

Pasfoto van Mark Thissen

Michel Traa

Wetenschappelijk onderzoeker Cluster mobiliteit
Pasfoto van Michel Traa

Femke Verwest

Sectorhoofd
Pasfoto van Femke Verwest

Anet Weterings

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Anet Weterings

Anny van der Zee