Sector Verstedelijking en Mobiliteit

In de sector Verstedelijking en Mobiliteit staan analyses, verkenningen en beleidsevaluaties centraal van verstedelijkingsprocessen en duurzame mobiliteit. De sector beoogt bij te dragen aan de oplossing van rijksbrede vraagstukken rondom wonen, werken en mobiliteit. Het gaat daarbij om duurzame verstedelijking, (internationale) bereikbaarheid, de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave, robuuste economische kennisnetwerken en duurzame transport en mobiliteit. Het onderzoek binnen deze sector richt zich in het bijzonder op analyses van ruimtelijke samenhangen op verschillende schaalniveaus. Daarbij worden demografische, ruimtelijke, economische en transportmodellen gebruikt en beheerd.

Contact

Edwin Buitelaar

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programmaleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Anny van der Zee

Medewerkers

Hans van Amsterdam

Wetenschappelijk onderzoeker GIS

Jeroen Bastiaanssen

Dieuwert Blomjous

Marnix Breedijk

Saskia van Broekhoven

Wetenschappelijk onderzoeker

Edwin Buitelaar

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programmaleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Jeroen Content

Femke Daalhuizen

Iason Diafas

Emil Evenhuis

Wetenschappelijk onderzoeker Ruimtelijke Economie

Gerben Geilenkirchen

Jolien Groot

Wetenschappelijk onderzoeker

Hans Hilbers

Senior wetenschappelijk onderzoeker Verkeer en vervoer

Maarten 't Hoen

Wetenschappelijk onderzoeker Verkeer en vervoer

Martijn van den Hurk

Trond Husby

Wetenschappelijk onderzoeker

Olga Ivanova

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Andries de Jong

Senior wetenschappelijk onderzoeker Demografie en wonen

Christian Lennartz

Wetenschappelijk onderzoeker Wooncluster

Dorien Manting

Sectorhoofd

Jordy van Meerkerk

Wetenschappelijk onderzoeker

Jan Ritsema van Eck

Senior wetenschappelijk onderzoeker Verstedelijking en Mobiliteit

Frans Schilder

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Jan Schuur

Danielle Snellen

Plaatsvervangend sectorhoofd

Marieke van der Staak

Wetenschappelijk onderzoeker Wonen

Mark Thissen

Michel Traa

Wetenschappelijk onderzoeker Cluster mobiliteit

Gabrielle Uitbeijerse

Wetenschappelijk onderzoeker Mobiliteit

Anet Weterings

Wetenschappelijk onderzoeker

Anny van der Zee