Sector Natuur en Landelijk Gebied

De sector Natuur en Landelijk Gebied richt zich op maatschappelijke problemen op het gebied van natuur, landschap en het landelijk gebied. Het verlies aan biodiversiteit, oftewel de variëteit aan soorten en ecosystemen, is één van de mondiale duurzaamheidsproblemen. De sector bestudeert en evalueert trends en oplossingsrichtingen op dit terrein en verbindt de verschillende schaalniveaus (van mondiaal naar nationaal, en vice versa). Daarnaast kijkt de sector naar de samenhang binnen en de multifunctionaliteit van het cultuurlandschap en cultuurerfgoed: welke landschapswaarden moeten worden behouden en welke handelingsperspectieven zijn er om landschapskwaliteiten te ontwikkelen? De sector verkent de ruimtelijke dynamiek in de ‘groene’ en ‘blauwe’ ruimte en de gevolgen voor de kwaliteit van het landelijk gebied.

Contact

Bram Bregman

Sectorhoofd

Henriët Schaafsma

Managementassistent

Medewerkers

Rob Alkemade

Pasfoto van Rob Alkemade

Michel Bakkenes

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Arlette van den Berg

Passport photo of Arlette van den Berg

Bram Bregman

Sectorhoofd

Lenny van Bussel

Wetenschappelijk onderzoeker
Passport photo of Lenny van Bussel

Frank van Dam

Senior wetenschappelijk onderzoeker Landelijk gebied
Pasfoto van Frank van Dam

Ton Dassen

Plaatsvervangend sectorhoofd
Pasfoto van Ton Dassen

Stefan van der Esch

Pasfoto van Stefan van der Esch

Paul Giesen

Pasfoto van Paul Giesen

Marjon Hellegers

Wetenschappelijk onderzoeker Ecologie
Pasfoto van Marjon Hellegers

Arjen van Hinsberg

Senior wetenschappelijk onderzoeker Ecoloog
Pasfoto van Arjen van Hinsberg

Dirk-Jan van der Hoek

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Dirk-Jan van der Hoek

Tamara Keijzer

Wetenschappelijk onderzoeker GLOBIO-Species Aquatic
Passport photo of Tamara Keijzer

Marcel Kok

Pasfoto van Marcel Kok

Timo Maas

Pasfoto van Timo Maas

Alexandra Marques

Sana Okayasu

Pasfoto van Sana Okayasu

Mark van Oorschot

Senior wetenschappelijk onderzoeker Internationaal beleid voor biodiversiteit
Pasfoto van Mark van Oorschot

Henriët Schaafsma

Managementassistent

Johanna Schild

Passport photo of Johanna Schild

Aafke Schipper

Pasfoto van Aafke Schipper

Machteld Schoolenberg

Wetenschappelijk onderzoeker IPBES TSU Scenarios and Models / Global Biodiversity governance
Pasfoto van Machteld Schoolenberg

Douglas Spencer

Passport photo of Douglas Spencer

Alexandra Tisma

Senior wetenschappelijk onderzoeker Landschap en ruimte
Pasfoto van Alexandra Tisma

Sandy van Tol

Clara Veerkamp

Wetenschappelijk onderzoeker Milieuwetenschappen
Pasfoto van Clara Veerkamp

Janneke Wassink

Projectsecretaris
Passport photo of Janneke Wassink

Henk van Zeijts

Senior wetenschappelijk onderzoeker Projectleider werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofstofreductie en natuurverbetering
Pasfoto van Henk van Zeijts