Sector Natuur en Landelijk Gebied

De sector Natuur en Landelijk Gebied richt zich op maatschappelijke problemen op het gebied van natuur, landschap en het landelijk gebied. Het verlies aan biodiversiteit, oftewel de variëteit aan soorten en ecosystemen, is één van de mondiale duurzaamheidsproblemen. De sector bestudeert en evalueert trends en oplossingsrichtingen op dit terrein en verbindt de verschillende schaalniveaus (van mondiaal naar nationaal, en vice versa). Daarnaast kijkt de sector naar de samenhang binnen en de multifunctionaliteit van het cultuurlandschap en cultuurerfgoed: welke landschapswaarden moeten worden behouden en welke handelingsperspectieven zijn er om landschapskwaliteiten te ontwikkelen? De sector verkent de ruimtelijke dynamiek in de ‘groene’ en ‘blauwe’ ruimte en de gevolgen voor de kwaliteit van het landelijk gebied.

Contact

Bram Bregman

Sectorhoofd

Henriët Schaafsma

Managementassistent

Medewerkers

Rob Alkemade

Michel Bakkenes

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Hendrien Bredenoord

Bram Bregman

Sectorhoofd

Ben ten Brink

Thelma van den Brink

Frank van Dam

Senior wetenschappelijk onderzoeker Landelijk gebied

Didi van Doren

Wetenschappelijk onderzoeker

Petra van Egmond

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Stefan van der Esch

Rob Folkert

Wetenschappelijk onderzoeker Natuur en landelijk gebied

Paul Giesen

Marjon Hellegers

Wetenschappelijk onderzoeker Ecologie

Arjen van Hinsberg

Senior wetenschappelijk onderzoeker Ecoloog

Dirk-Jan van der Hoek

Wetenschappelijk onderzoeker

Jan Janse

Wetenschappelijk onderzoeker aquatisch ecoloog

Bart de Knegt

Onno Knol

Wetenschappelijk onderzoeker modellering, ecologie en biodiversiteit

Marcel Kok

Timo Maas

Anja Meerbeek

Johan Meijer

Wetenschappelijk onderzoeker

Sana Okayasu

Mark van Oorschot

Senior wetenschappelijk onderzoeker Internationaal beleid voor biodiversiteit

Henriët Schaafsma

Managementassistent

Aafke Schipper

Machteld Schoolenberg

Wetenschappelijk onderzoeker IPBES TSU Scenarios and Models / Global Biodiversity governance

Annelies Sewell

Wetenschappelijk onderzoeker Researcher, Biodiversity and Finance

Alexandra Tisma

Senior wetenschappelijk onderzoeker Landschap en ruimte

Sandy van Tol

Clara Veerkamp

Wetenschappelijk onderzoeker Milieuwetenschappen

Femke Verwest

Plaatsvervangend sectorhoofd

Keimpe Wieringa

Senior wetenschappelijk onderzoeker

Henk van Zeijts

Senior wetenschappelijk onderzoeker ; Projectleider Natuurverkenning 2016