Sector Water, Landbouw en Voedsel

Het werkterrein van de sector Water, Landbouw en Voedsel beslaat de kwantiteit en kwaliteit van water, de waterveiligheid, de landbouw en voedselproductie, de opbrengsten en emissies van landbouw en de ontwikkeling van de voedselvraag.Water en waterhuishouding zijn in Nederland en in Europa belangrijk voor landbouw, wonen, natuurontwikkeling, recreatie en transport. Onderwerpen die daarbij spelen zijn de gevolgen van klimaatverandering, de beschikbaarheid van zoet water en de leefbaarheid en veiligheid van de delta’s.Op het gebied van landbouw en voedsel bekijkt de sector hoe vooral in Nederland (mogelijke) schaalvergroting en efficiënte voedselproductie zijn te combineren met natuur en landschap. Gekoppeld hieraan speelt, op Europees niveau, de herziening van het Europese landbouwbeleid.Op mondiaal niveau houdt de sector zich bezig met de wereldvoedselvoorziening, de productie van biobrandstoffen en de relaties met ruimtegebruik, emissies en biodiversiteit.

Contact

Jeannette Beck

Sectorhoofd

Medewerkers

Jeannette Beck

Sectorhoofd

Daan Boezeman

Wetenschappelijk onderzoeker

Gert Jan van den Born

Lex Bouwman

Arno Bouwman

Sophie de Bruin

Onderzoeksmedewerker Global water and food systems

Lars Couvreur

Plaatsvervangend sectorhoofd

Jan van Dam

Wetenschappelijk onderzoeker Agrarisch econoom

Martha van Eerdt

Senior wetenschappelijk onderzoeker Landbouw en milieu, Nederland en Afrika

Ron Franken

Onderzoeksmedewerker Beleidsonderzoeker water

Frank van Gaalen

Wetenschappelijk onderzoeker Water en ruimte

Hans van Grinsven

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programmaleider Landbouw, milieu en duurzaamheid

Joost Knoop

Michiel de Krom

Christoph Langhans

Willem Ligtvoet

Hanneke Muilwijk

Wetenschappelijk onderzoeker

Peter van Puijenbroek

Marian van Schijndel

Wetenschappelijk onderzoeker beleidsonderzoeker landbouw en milieu

Aaldrik Tiktak

Senior wetenschappelijk onderzoeker bodem en water

Martijn Vink

Senior wetenschappelijk onderzoeker Beleid, governance en instituties

Marijke Vonk

Wetenschappelijk onderzoeker

Henk Westhoek

Maria Witmer

Emma van der Zanden

Wetenschappelijk onderzoeker WLV