Sector Water, Landbouw en Voedsel

Het werkterrein van de sector Water, Landbouw en Voedsel beslaat de kwantiteit en kwaliteit van water, de waterveiligheid, de landbouw en voedselproductie, de opbrengsten en emissies van landbouw en de ontwikkeling van de voedselvraag.Water en waterhuishouding zijn in Nederland en in Europa belangrijk voor landbouw, wonen, natuurontwikkeling, recreatie en transport. Onderwerpen die daarbij spelen zijn de gevolgen van klimaatverandering, de beschikbaarheid van zoet water en de leefbaarheid en veiligheid van de delta’s.Op het gebied van landbouw en voedsel bekijkt de sector hoe vooral in Nederland (mogelijke) schaalvergroting en efficiënte voedselproductie zijn te combineren met natuur en landschap. Gekoppeld hieraan speelt, op Europees niveau, de herziening van het Europese landbouwbeleid.Op mondiaal niveau houdt de sector zich bezig met de wereldvoedselvoorziening, de productie van biobrandstoffen en de relaties met ruimtegebruik, emissies en biodiversiteit.

Contact

Jeannette Beck

Sectorhoofd
Pasfoto van Jeannette Beck

Medewerkers

Jeannette Beck

Sectorhoofd
Pasfoto van Jeannette Beck

Daan Boezeman

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Daan Boezeman

Gert Jan van den Born

Pasfoto van Gert Jan van den Born

Lex Bouwman

Pasfoto van Lex Bouwman

Arno Bouwman

Pasfoto van Arno Bouwman

Sophie de Bruin

Onderzoeksmedewerker Global water and food systems
Pasfoto van Sophie de Bruin

Noud van Dam

Jan van Dam

Wetenschappelijk onderzoeker Agrarisch econoom
Pasfoto van Jan van Dam

Martha van Eerdt

Senior wetenschappelijk onderzoeker Landbouw en milieu, Nederland en Afrika
Pasfoto van Martha van Eerdt

Ron Franken

Onderzoeksmedewerker Beleidsonderzoeker water
Pasfoto van Ron Franken

Frank van Gaalen

Wetenschappelijk onderzoeker Water en ruimte
Pasfoto van Frank van Gaalen

Hans van Grinsven

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programmaleider Landbouw, milieu en duurzaamheid
Pasfoto van Hans van Grinsven

Sonja Kruitwagen

Pasfoto van Sonja Kruitwagen

Maureen Lachminarainsingh

Willem Ligtvoet

Pasfoto van Willem Ligtvoet

Hanneke Muilwijk

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Hanneke Muilwijk

Peter van Puijenbroek

Pasfoto van Peter van Puijenbroek

Marian van Schijndel

Wetenschappelijk onderzoeker beleidsonderzoeker landbouw en milieu
Pasfoto van Marian van Schijndel

Aaldrik Tiktak

Senior wetenschappelijk onderzoeker bodem en water
Pasfoto van Aaldrik Tiktak

Martijn Vink

Senior wetenschappelijk onderzoeker Beleid, governance en instituties

Marijke Vonk

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Marijke Vonk

Henk Westhoek

Pasfoto van Henk Westhoek

Maria Witmer

Pasfoto van Maria Witmer

Emma van der Zanden

Wetenschappelijk onderzoeker WLV
Pasfoto van Emma van der Zanden