Sector Water, Landbouw en Voedsel

Het werkterrein van de sector Water, Landbouw en Voedsel beslaat de kwantiteit en kwaliteit van water, de waterveiligheid, de landbouw en voedselproductie, de opbrengsten en emissies van landbouw en de ontwikkeling van de voedselvraag.Water en waterhuishouding zijn in Nederland en in Europa belangrijk voor landbouw, wonen, natuurontwikkeling, recreatie en transport. Onderwerpen die daarbij spelen zijn de gevolgen van klimaatverandering, de beschikbaarheid van zoet water en de leefbaarheid en veiligheid van de delta’s.Op het gebied van landbouw en voedsel bekijkt de sector hoe vooral in Nederland (mogelijke) schaalvergroting en efficiënte voedselproductie zijn te combineren met natuur en landschap. Gekoppeld hieraan speelt, op Europees niveau, de herziening van het Europese landbouwbeleid.Op mondiaal niveau houdt de sector zich bezig met de wereldvoedselvoorziening, de productie van biobrandstoffen en de relaties met ruimtegebruik, emissies en biodiversiteit.

Contact

U kunt het secretariaat van de sector Water, Landbouw en Voedsel bereiken via:

Medewerkers

Jeannette Beck

Sectorhoofd

Daan Boezeman

Senior wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Daan Boezeman

Jolijn Bonnet

Arno Bouwman

Pasfoto van Arno Bouwman

Jan van Dam

Wetenschappelijk onderzoeker Agrarisch econoom
Pasfoto van Jan van Dam

William van Dijk

Ron Franken

Onderzoeksmedewerker Beleidsonderzoeker water
Pasfoto van Ron Franken

Frank van Gaalen

Wetenschappelijk onderzoeker Water en ruimte
Pasfoto van Frank van Gaalen

Hans van Grinsven

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programmaleider Landbouw, milieu en duurzaamheid
Pasfoto van Hans van Grinsven

Frédérique Kirkels

Passport photo of Frédérique Kirkels

Maureen Lachminarainsingh

Willem Ligtvoet

Pasfoto van Willem Ligtvoet

Graciela Luteijn

Wetenschappelijk onderzoeker
Passport photo of Graciela Luteijn

Koen Overmars

Ronald Plantinga

Passport photo of Ronald Plantinga

Peter van Puijenbroek

Pasfoto van Peter van Puijenbroek

Marian van Schijndel

Wetenschappelijk onderzoeker beleidsonderzoeker landbouw en milieu
Pasfoto van Marian van Schijndel

Lena Schulte-Uebbing

Brechtje Silvius

Passport photo of Brechtje Silvius

Bastiaan Simonse

Passport photo of Bastiaan Simonse

Aaldrik Tiktak

Senior wetenschappelijk onderzoeker bodem en water
Pasfoto van Aaldrik Tiktak

Sanne Trienekens

Passport photo of Sanne Trienekens

Martijn Vink

Senior wetenschappelijk onderzoeker Institutionele analyse natuur, stikstof & landbouw
Passport photo of Martijn Vink

Marijke Vonk

Wetenschappelijk onderzoeker
Pasfoto van Marijke Vonk

Henk Westhoek

Pasfoto van Henk Westhoek

Emma van der Zanden

Wetenschappelijk onderzoeker WLV
Pasfoto van Emma van der Zanden