Publicaties

79 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Evaluatie Meststoffenwet 2012

Mede dankzij de inzet van de boeren is onder invloed van het mestbeleid de waterkwaliteit tot ongeveer 2003 verbeterd. Daarna verbeterde de waterkwaliteit nog maar beperkt. Momenteel voldoet op ongeveer de helft van de meetlocaties zowel het grond- als het oppervlaktewater...

Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De voorgestelde vergroeningsmaatregelen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU hebben slechts een relatief kleine invloed op de verduurzaming van de landbouw. De Europese landen moeten 30 procent van het budget voor de eerste pijler (inkomenstoeslagen)...

Evaluation of the Dutch policy document on sustainable crop protection

Water quality has improved due to legislation on crop protection. However, policy objectives for ecological quality of surface waters and drinking water, as set in the Dutch policy document on sustainable crop protection, have not been achieved. In addition, concentration...

Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel...

EU Resource Efficiency perspectieven op wereldschaal

'Resource efficiency' is één van de ‘vlaggenschip’ projecten van de Europese Commissie. het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de verwachte ontwikkeling van vijf belangrijke aspecten hiervan op wereldschaal in kaart gebracht: energie, landgebruik, fosfor (voor kunstmest),...

Pagina's