Publicaties

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) wordt vervaardigd naar aanleiding van de  klimaatwet. De KEV bouwt voort op eerdere Nationale Energieverkenningen (NEV). Onderstaand overzicht bevat een lijst van alle KEV en NEV-publicaties inclusief achtergronddocumentatie.