Publicaties

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) wordt vervaardigd naar aanleiding van de  klimaatwet. Onderstaand overzicht bevat een lijst van alle KEV en eerdere NEV-publicaties inclusief achtergronddocumentatie en datasets.

Klimaat- en Energieverkenning 2023

Klimaat- en Energieverkenning 2022

Klimaat- en Energieverkenning 2021

Klimaat- en Energieverkenning 2020

Klimaat- en Energieverkenning 2019

Nationale Energieverkenning 2017

Nationale Energieverkenning 2016

Nationale Energieverkenning 2015

Nationale Energieverkenning 2014